S. 1-232 Dossierfiche K. 49-524

Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Europese Vrijhandelsassociatie, ondertekend te Brussel op 27 januari 1993
Regering J.-L. Dehaene II  

EVA
zetel van de instelling
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-232/1 1-232/1 (PDF) Wetsontwerp 18/1/1996
1-232/2 1-232/2 (PDF) Verslag namens de commissie 5/3/1996
1-232/3 1-232/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 4/4/1996
K. 49-524/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 5/4/1996
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
18/1/1996   Indiening ontwerp Doc. 1-232/1 1-232/1 (PDF)
19/1/1996   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
3/4/1996   Inschrijving op agenda plenaire
3/4/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-38 Hand. 1-38 (PDF)
4/4/1996   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-41 Hand. 1-41 (PDF)
Doc. 1-232/3 1-232/3 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
19/1/1996   Verzending naar commissie
5/3/1996   Inschrijving op agenda commissie
5/3/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Bourgeois
5/3/1996   Artikelsgewijze bespreking
5/3/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+13/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-232/2 1-232/2 (PDF)
5/3/1996   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
5/4/1996   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-524/1
26/6/1996   Inschrijving op agenda plenaire
26/6/1996   Bespreking
27/6/1996   Stemming over het geheel: ne varietur (+119/-0/o16)
Handelingen, p. 2392
27/6/1996   Aanneming zonder amendering
27/6/1996   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
18/11/1996   Bekrachtiging en afkondiging
2/12/1999   Bekendmaking (44886-44891)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 3/4/1996, 4/4/1996
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 5/3/1996
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 27/6/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/11/1996 2/12/1999 , blz 44886-44891

Kruispuntbank van de wetgeving