S. 1-224 Dossierfiche K. 49-551

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Verenigde Mexicaanse Staten tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, en met het Protocol, ondertekend te Mexico op 24 november 1992
Regering J.-L. Dehaene II  

dubbele belasting
belastingvlucht
Mexico
belastingovereenkomst
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-224/1 1-224/1 (PDF) Wetsontwerp 11/1/1996
1-224/2 1-224/2 (PDF) Verslag namens de commissie 18/4/1996
1-224/3 1-224/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 25/4/1996
K. 49-551/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 26/4/1996
K. 49-551/2 Verslag namens de commissie 31/5/1996
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
11/1/1996   Indiening ontwerp Doc. 1-224/1 1-224/1 (PDF)
11/1/1996   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
25/4/1996   Inschrijving op agenda plenaire
25/4/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-42 Hand. 1-42 (PDF)
25/4/1996   Stemming over het geheel: ne varietur (+44/-0/o1)
Handelingen, p. 981
Hand. 1-42 Hand. 1-42 (PDF)
Doc. 1-224/3 1-224/3 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
11/1/1996   Verzending naar commissie
4/4/1996   Inschrijving op agenda commissie
4/4/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
4/4/1996   Inleidende uiteenzetting
Minister van Buitenlandse Zaken
4/4/1996   Artikelsgewijze bespreking
4/4/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur
4/4/1996   Vertrouwen rapporteur
18/4/1996   Verslag Doc. 1-224/2 1-224/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
25/4/1996   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-551/1
11/6/1996   Inschrijving op agenda plenaire
11/6/1996   Bespreking
Handelingen, p. 2225
13/6/1996   Stemming over het geheel: ne varietur (+137/-0/o0)
Handelingen, p. 2280
13/6/1996   Aanneming zonder amendering
13/6/1996   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/9/1996   Bekrachtiging en afkondiging
18/12/1997   Bekendmaking (34137-34152)
4/3/1998   Erratum
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 25/4/1996
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 4/4/1996
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 13/6/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/9/1996 18/12/1997 , blz 34137-34152
Errata
Op 4/3/1998

Kruispuntbank van de wetgeving