S. 1-223 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel betreffende de liberalisering van de duivensport
Hugo Coveliers   

kansspel
vrijheid van vereniging
geheime dienst
sport
sportorganisatie
vogel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-223/1 1-223/1 (PDF) Wetsvoorstel 11/1/1996
1-223/2 1-223/2 (PDF) Advies van de Raad van State 15/7/1998
1-223/3 1-223/3 (PDF) Amendementen 17/11/1998
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
11/1/1996   Indiening voorstel Doc. 1-223/1 1-223/1 (PDF)
25/1/1996   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
25/1/1996   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
13/5/1998   Externe adviesaanvraag: Raad van State
tegen 13 juni 1998
15/7/1998   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 1-223/2 1-223/2 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
25/1/1996   Verzending naar commissie
22/5/1996   Inschrijving op agenda commissie
22/5/1996   Uitgesteld
11/6/1996   Inschrijving op agenda commissie
11/6/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Devolder
11/6/1996   Inleidende uiteenzetting
indiener van het wetsvoorstel
11/6/1996   Bespreking
10/7/1996   Inschrijving op agenda commissie
10/7/1996   Uitgesteld
29/4/1998   Inschrijving op agenda commissie
29/4/1998   Inleidende uiteenzetting
indiener van het wetsvoorstel
29/4/1998   Inleidende uiteenzetting
Minister van Landsverdediging
29/4/1998   Bespreking
29/4/1998   Commissie wenst extern advies: Raad van State
6/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
6/10/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Devolder, Patrick Hostekint
6/10/1998   Bespreking
20/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
20/10/1998   Hoorzitting de heer A. De Schacht, adjunct-directeur-generaal van de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond
17/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/11/1998   Hoorzitting - de heer Joseph de Scheemaeker, verantwoordelijke uitgever van het tijdschrift "Duifke lacht en de duivensport"; - de heer Frans Wymeersch, mandataris van de Koninklijke Belgische Duiven
17/11/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-223/3 1-223/3 (PDF)
17/11/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-223/3 1-223/3 (PDF)
17/11/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-223/3 1-223/3 (PDF)
17/11/1998   Amendement: Am. 4 Doc. 1-223/3 1-223/3 (PDF)
9/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
9/2/1999   Bespreking
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 11/6/1996, 29/4/1998, 6/10/1998, 20/10/1998, 17/11/1998, 9/2/1999

Kruispuntbank van de wetgeving