S. 1-222 Dossierfiche K. 49-480

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Arabische Republiek Egypte tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te KaÔro op 3 januari 1991
Regering J.-L. Dehaene II  

dubbele belasting
Egypte
belastingvlucht
belastingovereenkomst
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-222/1 1-222/1 (PDF) Wetsontwerp 9/1/1996
1-222/2 1-222/2 (PDF) Verslag namens de commissie 13/2/1996
1-222/3 1-222/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 7/3/1996
K. 49-480/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 8/3/1996
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
9/1/1996   Indiening ontwerp Doc. 1-222/1 1-222/1 (PDF)
9/1/1996   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
5/3/1996   Inschrijving op agenda plenaire
5/3/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-28 Hand. 1-28 (PDF)
7/3/1996   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-29 Hand. 1-29 (PDF)
Doc. 1-222/3 1-222/3 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
9/1/1996   Verzending naar commissie
13/2/1996   Inschrijving op agenda commissie
13/2/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
13/2/1996   Artikelsgewijze bespreking
13/2/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-222/2 1-222/2 (PDF)
13/2/1996   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
7/3/1996   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-480/1
3/4/1996   Bespreking
4/4/1996   Stemming over het geheel: ne varietur
4/4/1996   Aanneming zonder amendering
4/4/1996   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
4/8/1996   Bekrachtiging en afkondiging
24/7/1997   Bekendmaking (19151)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 5/3/1996, 7/3/1996
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 13/2/1996
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 3/4/1996, 4/4/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/8/1996 24/7/1997, blz 19151