S. 1-221 Dossierfiche K. 49-394

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord over het wegvervoer tussen het Koninkrijk BelgiŽ, de Republiek Estland, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, ondertekend te Athene op 11 juni 1992
Regering J.-L. Dehaene II  

wegvervoer
Benelux
Baltische staten
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-221/1 1-221/1 (PDF) Wetsontwerp 9/1/1996
1-221/2 1-221/2 (PDF) Verslag namens de commissie 16/1/1996
1-221/3 1-221/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 25/1/1996
K. 49-394/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 26/1/1996
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
9/1/1996   Indiening ontwerp Doc. 1-221/1 1-221/1 (PDF)
9/1/1996   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
25/1/1996   Inschrijving op agenda plenaire
25/1/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-20 Hand. 1-20 (PDF)
25/1/1996   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-21 Hand. 1-21 (PDF)
Doc. 1-221/3 1-221/3 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
9/1/1996   Verzending naar commissie
16/1/1996   Inschrijving op agenda commissie
16/1/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Paula Sťmer
16/1/1996   Artikelsgewijze bespreking
16/1/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-221/2 1-221/2 (PDF)
16/1/1996   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
25/1/1996   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-394/1
13/3/1996   Inschrijving op agenda plenaire
13/3/1996   Bespreking
14/3/1996   Stemming over het geheel: ne varietur
14/3/1996   Aanneming zonder amendering
14/3/1996   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
4/8/1996   Bekrachtiging en afkondiging
30/6/1998   Bekendmaking (21399-21405)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 25/1/1996
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 16/1/1996
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 13/3/1996, 14/3/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/8/1996 30/6/1998 , blz 21399-21405

Kruispuntbank van de wetgeving