S. 1-212 Dossierfiche K. 49-287

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs en de wet van 4 december 1990 op de financiŽle transacties en de financiŽle markten
Regering J.-L. Dehaene II  

financiŽle voorschriften
geldmarkt
financieel beroep
effectenbeurs

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-287/1 Wetsontwerp 5/12/1995
K. 49-287/2 Amendementen 13/12/1995
K. 49-287/3 Verslag namens de commissie 14/12/1995
K. 49-287/4 Tekst aangenomen door de commissie 14/12/1995
K. 49-287/5 Erratum 21/12/1995
K. 49-287/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 21/12/1995
1-212/1 1-212/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 22/12/1995
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
5/12/1995   Indiening ontwerp Doc. K. 49-287/1
14/12/1995   Tekst aangenomen in commissie Doc. K. 49-287/4
20/12/1995   Bespreking
21/12/1995   Stemming over het geheel: ne varietur Doc. K. 49-287/6
21/12/1995   Aanneming zonder amendering
23/12/1995   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-212/1 1-212/1 (PDF)
23/1/1996   Verstrijken termijn: Evocatietermijn
23/1/1996   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
30/1/1996   Bekrachtiging en afkondiging
20/2/1996   Bekendmaking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 20/12/1995, 21/12/1995
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 24/12/1995 15 22/1/1996
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 24/12/1995 0 22/1/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
30/1/1996 20/2/1996

Kruispuntbank van de wetgeving