S. 1-211 Dossierfiche K. 49-200

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1979 betreffende de wederzijdse bijstand inzake invordering van schuldvorderingen in de Europese Economische Gemeenschap, die voortvloeien uit verrichtingen die deel uitmaken van het financieringsstelsel van het Europees OriŽntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, alsmede van landbouwheffingen, douanerechten en belasting over de toegevoegde waarde
Regering J.-L. Dehaene II  

wederzijdse bijstand
EOGFL
accijns
landbouwheffing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-200/1 Wetsontwerp 30/10/1995
K. 49-200/2 Verslag namens de commissie 14/12/1995
K. 49-200/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 21/12/1995
1-211/1 1-211/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 22/12/1995
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
30/10/1995   Indiening ontwerp Doc. K. 49-200/1
20/12/1995   Bespreking
21/12/1995   Stemming over het geheel: ne varietur Doc. K. 49-200/3
21/12/1995   Aanneming zonder amendering
22/12/1995   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
23/1/1996   Verstrijken termijn: Evocatietermijn
23/1/1996   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
30/1/1996   Bekrachtiging en afkondiging
21/2/1996   Bekendmaking
28/2/1996   Erratum
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 20/12/1995, 21/12/1995
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 23/12/1995 15 22/1/1996
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 23/12/1995 0 22/1/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
30/1/1996 21/2/1996
Errata
Op 28/2/1996

Kruispuntbank van de wetgeving