S. 1-210 Dossierfiche K. 49-290

Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 109bis in het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen
Paul Tant   Rudy Demotte   Jacques Lefèvre   Lucien Suykens  

accijns
gasolie
voertuigenbelasting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-290/1 Wetsvoorstel 5/12/1995
K. 49-290/2 Amendementen 12/12/1995
K. 49-290/3 Verslag namens de commissie 14/12/1995
K. 49-290/4 Tekst aangenomen door de commissie 14/12/1995
K. 49-290/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 21/12/1995
1-210/1 1-210/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 22/12/1995
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
5/12/1995   Indiening voorstel Doc. K. 49-290/1
14/12/1995   Tekst aangenomen in commissie Doc. K. 49-290/4
20/12/1995   Bespreking
21/12/1995   Bespreking
21/12/1995   Stemming over het geheel: ne varietur Doc. K. 49-290/5
21/12/1995   Aanneming zonder amendering
22/12/1995   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-210/1 1-210/1 (PDF)
23/1/1996   Verstrijken termijn: Evocatietermijn
23/1/1996   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
5/2/1996   Bekrachtiging en afkondiging
16/3/1996   Bekendmaking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 20/12/1995, 21/12/1995
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 23/12/1995 15 22/1/1996
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 23/12/1995 0 22/1/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/2/1996 16/3/1996

Kruispuntbank van de wetgeving