S. 1-209 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987
Lydia Maximus    Philippe Mahoux    Marc Olivier    Nadia Merchiers   

ziekenhuis
bemiddelaar

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-209/1 1-209/1 (PDF) Wetsvoorstel 20/12/1995
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
20/12/1995   Indiening voorstel Doc. 1-209/1 1-209/1 (PDF)
25/1/1996   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
25/1/1996   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
25/1/1996   Verzending naar commissie
8/5/1996   Inschrijving op agenda commissie
8/5/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Andrťe Delcourt-PÍtre
8/5/1996   Inleidende uiteenzetting
de auteur van het wetsvoorstel
8/5/1996   Bespreking
8/10/1997   Inschrijving op agenda commissie
8/10/1997   Bespreking
Voortzetting van de bespreking
15/10/1997   Inschrijving op agenda commissie
15/10/1997   Niet behandeld
23/10/1997   Inschrijving op agenda commissie
23/10/1997   Niet behandeld
5/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
5/11/1997   Bespreking
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 8/5/1996, 8/10/1997, 5/11/1997

Kruispuntbank van de wetgeving