S. 1-208 Dossierfiche K. 49-395

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tot verbod van de ontwikkeling, de produktie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens, en van de drie Bijlagen, gedaan te Parijs op 13 januari 1993
Regering J.-L. Dehaene II  

vernietiging van wapens
ontwapening
chemisch wapen
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-208/1 1-208/1 (PDF) Wetsontwerp 20/12/1995
1-208/2 1-208/2 (PDF) Verslag namens de commissie 16/1/1996
1-208/3 1-208/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 25/1/1996
K. 49-395/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 26/1/1996
K. 49-395/2 Verslag namens de commissie 22/3/1996
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
20/12/1995   Indiening ontwerp Doc. 1-208/1 1-208/1 (PDF)
21/12/1995   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
25/1/1996   Inschrijving op agenda plenaire
25/1/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-20 Hand. 1-20 (PDF)
25/1/1996   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-21 Hand. 1-21 (PDF)
Doc. 1-208/3 1-208/3 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
21/12/1995   Verzending naar commissie
16/1/1996   Inschrijving op agenda commissie
16/1/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Bourgeois
16/1/1996   Artikelsgewijze bespreking
16/1/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o2), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-208/2 1-208/2 (PDF)
16/1/1996   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
25/1/1996   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-395/1
28/3/1996   Bespreking
28/3/1996   Stemming over het geheel: ne varietur
28/3/1996   Aanneming zonder amendering
28/3/1996   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
20/12/1996   Bekrachtiging en afkondiging
6/6/1997   Bekendmaking (15119)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 25/1/1996
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 16/1/1996
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 28/3/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/12/1996 6/6/1997 , blz 15119

Kruispuntbank van de wetgeving