S. 1-201 Dossierfiche K. 49-1986

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, met betrekking tot de oproeping bij proces-verbaal in jeugdzaken
Fred Erdman    Roger Lallemand    Hugo Vandenberghe    Michel Foret    Hugo Coveliers    Andrťe Delcourt-PÍtre   

rechtspraak voor minderjarigen
strafprocedure
kinderbescherming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-201/1 1-201/1 (PDF) Wetsvoorstel 11/12/1995
1-201/2 1-201/2 (PDF) Verslag namens de commissie 2/2/1999
1-201/3 1-201/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 2/2/1999
1-201/4 1-201/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 11/2/1999
K. 49-1986/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 12/2/1999
K. 49-1986/2 Amendementen 3/3/1999
K. 49-1986/3 Verslag namens de commissie 19/3/1999
K. 49-1986/4 Tekst aangenomen door de commissie 19/3/1999
K. 49-1986/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/3/1999
1-201/5 1-201/5 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer 26/3/1999
1-201/6 1-201/6 (PDF) Verslag namens de commissie 30/3/1999
1-201/7 1-201/7 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 30/3/1999
1-201/8 1-201/8 (PDF) Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer geamendeerde ontwerp 1/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
11/12/1995   Indiening voorstel Doc. 1-201/1 1-201/1 (PDF)
21/12/1995   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
21/12/1995   Verzending naar commissie: Justitie
4/2/1999   Inschrijving op agenda plenaire
10/2/1999   Algemene bespreking Hand. 1-243 Hand. 1-243 (PDF)
10/2/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-243 Hand. 1-243 (PDF)
11/2/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 1-245 Hand. 1-245 (PDF)
Doc. 1-201/4 1-201/4 (PDF)
  Commissie: Justitie
21/12/1995   Verzending naar commissie
14/5/1996   Inschrijving op agenda commissie
14/5/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Vandenberghe
14/5/1996   Inleidende uiteenzetting
indiener van het voorstel
14/5/1996   Bespreking uitgesteld
26/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
26/1/1999   Niet behandeld
27/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
27/1/1999   Niet behandeld
2/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
2/2/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-201/2 1-201/2 (PDF)
2/2/1999   Vertrouwen rapporteur
2/2/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-201/3 1-201/3 (PDF)
  [K2] Eerste behandeling door Kamer
11/2/1999   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1986/1
24/3/1999   Bespreking
Handelingen nr 326, p. 11530
25/3/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (eenparig)
Handelingen nr 328, p. 11597
25/3/1999   Aanneming na amendering
  [S3] Tweede behandeling door Senaat
26/3/1999   Overzending aan Senaat Doc. 1-201/5 1-201/5 (PDF)
26/3/1999   Verzending naar commissie: Justitie
1/4/1999   Inschrijving op agenda plenaire
1/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-259 Hand. 1-259 (PDF)
1/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o1) Hand. 1-260 Hand. 1-260 (PDF)
Doc. 1-201/8 1-201/8 (PDF)
26/3/1999   Verzending naar commissie
30/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
30/3/1999   Bespreking
30/3/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-201/7 1-201/7 (PDF)
30/3/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur voor Mondeling Verslag Doc. 1-201/6 1-201/6 (PDF)
30/3/1999   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
1/4/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
27/4/1999   Bekrachtiging en afkondiging
2/6/1999   Bekendmaking (19957)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 10/2/1999, 11/2/1999
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 14/5/1996, 2/2/1999
[K2] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen met nieuwe amendementen 24/3/1999, 25/3/1999
[S3] Tweede behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 1/4/1999
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 30/3/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer voor de eerste maal Onderzoekstermijn (K1) 12/2/1999 60 7/5/1999
Overzending aan Senaat voor de tweede maal Onderzoekstermijn (S2) 27/3/1999 15 26/4/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/4/1999 2/6/1999 , blz 19957

Kruispuntbank van de wetgeving