S. 1-194 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over de situatie van het milieu en de mensenrechten in Nigeria
Paul Staes    Erika Thijs    Andrť Bourgeois   

rechten van de mens
Nigeria
motie van het Parlement
milieubescherming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-194/1 1-194/1 (PDF) Voorstel van resolutie 6/12/1995
1-194/2 1-194/2 (PDF) Amendementen 19/3/1996
1-194/3 1-194/3 (PDF) Verslag namens de commissie 19/3/1996
1-194/4 1-194/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 19/3/1996
1-194/5 1-194/5 (PDF) Amendement op de tekst aangenomen door de commissie 2/5/1996
1-194/6 1-194/6 (PDF) Amendement op de tekst aangenomen door de commissie 2/7/1996
1-194/7 1-194/7 (PDF) Aanvullend verslag 2/7/1996
1-194/8 1-194/8 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie na de terugzending door de plenaire vergadering 4/7/1996
1-194/9 1-194/9 (PDF) Amendementen 16/7/1996
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
6/12/1995   Indiening voorstel Doc. 1-194/1 1-194/1 (PDF)
14/12/1995   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
14/12/1995   Verzending naar commissie
19/3/1996   Inschrijving op agenda commissie
19/3/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Paula Sťmer
19/3/1996   Amendement: Am. 1 Doc. 1-194/2 1-194/2 (PDF)
19/3/1996   Amendement: Am. 2 Doc. 1-194/2 1-194/2 (PDF)
19/3/1996   Artikelsgewijze bespreking
19/3/1996   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+6/-0/o2), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-194/3 1-194/3 (PDF)
19/3/1996   Vertrouwen rapporteur
19/3/1996   Tekst aangenomen door de commissie
voor de Buitenlandse Aangelegenheden
Doc. 1-194/4 1-194/4 (PDF)
4/4/1996   Inschrijving op agenda plenaire
4/4/1996   Verzending naar commissie
2/5/1996   Inschrijving op agenda commissie
2/5/1996   Hoorzitting
met de h. Jan Timmerman, Voorzitter van Belgian Shell en de h. Marc Brykman, Verantwoordelijke voor de Europese Aangelegenheden bij Belgian Shell
2/5/1996   Amendement: Am. 3 Doc. 1-194/5 1-194/5 (PDF)
20/6/1996   Inschrijving op agenda commissie
20/6/1996   Hoorzitting
vertegenwoordigers van Amnesty International: mevr. Carreras, verantwoordelijke voor de buitenlandse betrekkingen en de h. Hensmans, directeur
25/6/1996   Inschrijving op agenda commissie
25/6/1996   Uitgesteld
2/7/1996   Amendement: Am. 4 Doc. 1-194/6 1-194/6 (PDF)
4/7/1996   Inschrijving op agenda commissie
4/7/1996   Artikelsgewijze bespreking
4/7/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur, Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-194/7 1-194/7 (PDF)
4/7/1996   Vertrouwen rapporteur
4/7/1996   Tekst aangenomen door de commissie na terugzendigng door de plenaire
de commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden
Doc. 1-194/8 1-194/8 (PDF)
16/7/1996   Inschrijving op agenda plenaire
16/7/1996   Amendement: Am. 5
16/7/1996   Amendement: Am. 6
18/7/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-58 Hand. 1-58 (PDF)
18/7/1996   Stemming over het geheel: geamendeerd Hand. 1-59 Hand. 1-59 (PDF)
18/7/1996   Aanneming na amendering
18/7/1996   Mededeling aan bestemmeling(en)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Medegedeeld aan bestemmeling(en) 18/7/1996
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 19/3/1996
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 2/5/1996, 20/6/1996, 4/7/1996

Kruispuntbank van de wetgeving