S. 1-190 Dossierfiche K. 49-646

Ontwerp van bijzondere wet houdende wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ten einde een regeling te treffen voor de onverenigbaarheid tussen het ambt van lid van een parlementaire assemblťe en het ambt van lid van een federale, een gemeenschaps- of een gewestregering
Roger Lallemand    Fred Erdman    Michel Foret    Charles-Ferdinand Nothomb   

statuut van de afgevaardigden
onverenigbaarheid
minister
afgevaardigde

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-190/1 1-190/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 1/12/1995
1-190/2 1-190/2 (PDF) Amendementen 13/2/1996
1-190/3 1-190/3 (PDF) Amendement 27/3/1996
1-190/4 1-190/4 (PDF) Verslag namens de commissie 30/4/1996
1-190/5 1-190/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 30/4/1996
1-190/6 1-190/6 (PDF) Amendementen op de tekst aangenomen door de commissie 9/5/1996
1-190/7 1-190/7 (PDF) Aanvullend verslag 20/6/1996
1-190/8 1-190/8 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie na de terugzending door de plenaire vergadering 20/6/1996
K. 49-646/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 5/7/1996
K. 49-646/2 Verslag namens de commissie 29/10/1996
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
1/12/1995   Indiening voorstel Doc. 1-190/1 1-190/1 (PDF)
21/12/1995   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
21/12/1995   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
8/5/1996   Inschrijving op agenda plenaire
8/5/1996   Algemene bespreking Hand. 1-43 Hand. 1-43 (PDF)
8/5/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-43 Hand. 1-43 (PDF)
9/5/1996   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
3/7/1996   Inschrijving op agenda plenaire
3/7/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-55 Hand. 1-55 (PDF)
4/7/1996   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-56 Hand. 1-56 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
21/12/1995   Verzending naar commissie
18/1/1996   Inschrijving op agenda commissie
18/1/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Robert Hotyat
18/1/1996   Bespreking
13/2/1996   Amendement: Am. 1 Doc. 1-190/2 1-190/2 (PDF)
13/2/1996   Amendement: Am. 2 Doc. 1-190/2 1-190/2 (PDF)
13/2/1996   Amendement: Am. 3 Doc. 1-190/2 1-190/2 (PDF)
13/2/1996   Amendement: Am. 4 Doc. 1-190/2 1-190/2 (PDF)
13/2/1996   Amendement: Am. 5 Doc. 1-190/2 1-190/2 (PDF)
13/2/1996   Amendement: Am. 6 Doc. 1-190/2 1-190/2 (PDF)
13/2/1996   Amendement: Am. 7 Doc. 1-190/2 1-190/2 (PDF)
13/2/1996   Amendement: Am. 8 Doc. 1-190/2 1-190/2 (PDF)
13/2/1996   Amendement: Am. 9 Doc. 1-190/2 1-190/2 (PDF)
13/2/1996   Amendement: Am. 10 Doc. 1-190/2 1-190/2 (PDF)
13/2/1996   Amendement: Am. 11 Doc. 1-190/2 1-190/2 (PDF)
13/2/1996   Amendement: Am. 12 Doc. 1-190/2 1-190/2 (PDF)
13/2/1996   Amendement: Am. 13 Doc. 1-190/2 1-190/2 (PDF)
13/2/1996   Amendement: Am. 14 Doc. 1-190/2 1-190/2 (PDF)
13/2/1996   Amendement: Am. 15 Doc. 1-190/2 1-190/2 (PDF)
13/2/1996   Amendement: Am. 16 Doc. 1-190/2 1-190/2 (PDF)
13/2/1996   Amendement: Am. 17 Doc. 1-190/2 1-190/2 (PDF)
13/2/1996   Amendement: Am. 18 Doc. 1-190/2 1-190/2 (PDF)
27/3/1996   Amendement: Am. 19 Doc. 1-190/3 1-190/3 (PDF)
27/3/1996   Inschrijving op agenda commissie
27/3/1996   Artikelsgewijze bespreking
27/3/1996   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd
27/3/1996   Beslissing schriftelijk verslag
30/4/1996   Inschrijving op agenda commissie
30/4/1996   Goedkeuring verslag
Dit verslag is eenparig goedgekeurd (13 stemmen)
Doc. 1-190/4 1-190/4 (PDF)
30/4/1996   Tekst goedgekeurd door de commissie
voor de Institutionele Hervormingen
Doc. 1-190/5 1-190/5 (PDF)
9/5/1996   Verzending naar commissie
9/5/1996   Amendement: Am. 20 Doc. 1-190/6 1-190/6 (PDF)
9/5/1996   Amendement: Am. 21 Doc. 1-190/6 1-190/6 (PDF)
9/5/1996   Amendement: Am. 22 Doc. 1-190/6 1-190/6 (PDF)
15/5/1996   Inschrijving op agenda commissie
15/5/1996   Bespreking
20/6/1996   Inschrijving op agenda commissie
20/6/1996   Artikelsgewijze bespreking
20/6/1996   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd, Vertrouwen Rapporteur
20/6/1996   Vertrouwen rapporteur
20/6/1996   Tekst aangenomen door de commissie na terugzending door plenaire
de commissie voor de Institutionelele Hervormingen
  [K2] Behandeling door Kamer
4/7/1996   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-646/1
13/11/1996   Bespreking
Handelingen, p. 3923
14/11/1996   Stemming over het geheel: ne varietur (+115/-21/o7)
Handelingen, p. 3961
14/11/1996   Aanneming zonder amendering
14/11/1996   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
4/12/1996   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/1996   Bekendmaking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 8/5/1996, 3/7/1996, 4/7/1996
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 18/1/1996, 27/3/1996, 30/4/1996
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 15/5/1996, 20/6/1996
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 13/11/1996, 14/11/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/12/1996 31/12/1996

Kruispuntbank van de wetgeving