S. 1-182 Dossierfiche                  

Voorstel tot wijziging van artikel 77 van het Reglement van de Senaat
Robert Urbain   

parlementaire commissie
reglement van het parlement
Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden
samenstelling van een parlementaire commissie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-182/1 1-182/1 (PDF) Voorstel tot wijziging van het Reglement 29/11/1995
1-182/2 1-182/2 (PDF) Verslag namens de commissie 6/12/1995
                                      
Chronologie
  Voorstel Herziening Reglement
29/11/1995   Indiening voorstel Doc. 1-182/1 1-182/1 (PDF)
30/11/1995   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Behandeling in Bureau
30/11/1995   Verzending naar Bureau
6/12/1995   Inschrijving agenda bureau
6/12/1995   Aanwijzing rapporteur(s): Mahoux, Philippe
6/12/1995   Artikelsgewijze bespreking
6/12/1995   Stemming over geheel: geamendeerd
Vertrouwen wordt geschonken aan de rapporteur
Doc. 1-182/2 1-182/2 (PDF)
18/12/1995   Einde behandeling
13/12/1995   Inschrijving op agenda plenaire
13/12/1995   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-14 Hand. 1-14 (PDF)
18/12/1995   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-17 Hand. 1-17 (PDF)
18/12/1995   Aanneming zonder amendering
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel Herziening Reglement Aangenomen 13/12/1995, 18/12/1995
Behandeling in Bureau
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving