S. 1-171 Dossierfiche K. 49-415

Herziening van titel III, hoofdstuk IV, van de Grondwet, om een artikel 118bis in te voegen betreffende het vrij verkeer op de verkeerswegen voor de leden van de Gewest- en Gemeenschapsraden
Marc Olivier    Jacques Santkin    Leo Goovaerts    Patrick Hostekint    Pierre Hazette    Philippe Charlier    Joris Van Hauthem    Chris Vandenbroeke    Jacques Devolder    Hubert Chantraine   

openbaar vervoer
statuut van de afgevaardigden
afgevaardigde
herziening van de grondwet
regionaal parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-171/1 1-171/1 (PDF) Voorstel 23/11/1995
1-171/2 1-171/2 (PDF) Amendementen 18/1/1996
1-171/3 1-171/3 (PDF) Verslag namens de commissie 18/1/1996
1-171/4 1-171/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 18/1/1996
K. 49-415/1 Tekst overgezonden door de Senaat 1/2/1996
1-171/5 1-171/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 1/2/1996
K. 49-415/2 Amendement 26/2/1996
K. 49-415/3 Verslag namens de commissie 7/3/1996
                                      
Chronologie
  Voorstel Herziening GW, initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
23/11/1995   Indiening voorstel Doc. 1-171/1 1-171/1 (PDF)
23/11/1995   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
1/2/1996   Inschrijving op agenda plenaire
1/2/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-22 Hand. 1-22 (PDF)
1/2/1996   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-23 Hand. 1-23 (PDF)
Doc. 1-171/5 1-171/5 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
23/11/1995   Verzending naar commissie
18/1/1996   Inschrijving op agenda commissie
18/1/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Marie Happart
18/1/1996   Amendement: Am. 1 Doc. 1-171/2 1-171/2 (PDF)
18/1/1996   Amendement: Am. 2 Doc. 1-171/2 1-171/2 (PDF)
18/1/1996   Artikelsgewijze bespreking
18/1/1996   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd, Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-171/3 1-171/3 (PDF)
18/1/1996   Vertrouwen rapporteur
18/1/1996   Tekst aangenomen door de commissie
voor de Instituionele Aangelegenheden
Doc. 1-171/4 1-171/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
1/2/1996   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-415/1
13/3/1996   Bespreking
14/3/1996   Stemming over het geheel: ne varietur
14/3/1996   Aanneming zonder amendering
14/3/1996   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/3/1996   Bekrachtiging en afkondiging
19/4/1996   Bekendmaking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel Herziening GW, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 1/2/1996
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 18/1/1996
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 13/3/1996, 14/3/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/3/1996 19/4/1996

Kruispuntbank van de wetgeving