S. 1-168 Dossierfiche                  

Voorstel tot wijziging van artikel 67 van het Reglement van de Senaat
Wim Verreycken   

mondelinge vraag
reglement van het parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-168/1 1-168/1 (PDF) Voorstel tot wijziging van het Reglement 22/11/1995
                                      
Chronologie
  Voorstel Herziening Reglement
22/11/1995   Indiening voorstel Doc. 1-168/1 1-168/1 (PDF)
30/11/1995   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Behandeling in Bureau
30/11/1995   Verzending naar Bureau
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel Herziening Reglement Vervallen  
Behandeling in Bureau
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving