S. 1-167 Dossierfiche                  

Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1996
Regering J.-L. Dehaene II  

gemeente
administratieve indeling
depolitisering
schuldenlast
alcoholisme
overtreding
islam
hogere rechtspraak
misdaadbestrijding
magistraat
bemiddelaar
openbaar ministerie
nationaliteit
doodstraf
politie
burgerlijke rechtsvordering
strafprocedure
prostitutie
bescherming van de consument
politiecontrole
wegverkeer
speelhal
gelijke behandeling van man en vrouw
vervangende straf
voorlopige hechtenis
kerk
voorwaardelijke invrijheidstelling
verdovend middel
vakantie
geweld
openbaar gebouw
ministerie
Europees Verdrag voor de rechten van de mens
toepassing van informatica
voltrekking van de straf
rechtsstelsel
mensenhandel
strafrecht
strafgevangenis
gerechtelijk vooronderzoek
rechter
strafrechtspraak
gerechtelijke politie
rechtsvordering
racisme
ratificatie van een overeenkomst
dakloze
drugverslaving
slachtoffer
seksueel geweld
toegang tot de rechtspleging
lichamelijk geweld
georganiseerde misdaad
openbaarheid van het bestuur
verkeersregels
griffies en parketten
staatsveiligheid
Unia
slachtofferhulp
gerechtelijke achterstand
scheiding tussen kerk en staat
Myria

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-167/1 1-167/1 (PDF) Verslag namens de commissie 28/11/1995
                                      
Chronologie
  Variaprocedure
13/10/1995   Aanleggen dossier
Beleidsnota van het Ministerie van Justitie(12) voor het begrotingsjaar 1996
28/11/1995   Goedkeuring verslag in commissie
Rapporteur de heer Erdman. Zijn verslag wordt goedgekeurd bij eenparigheid van de 12 aanwezige leden
Doc. 1-167/1 1-167/1 (PDF)
5/5/1999   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Variaprocedure Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving