S. 1-166 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel strekkende om leegstaande onroerende goederen op de markt van de huurwoningen te brengen ten einde te kunnen voldoen aan de vraag naar woongelegenheid
Claude Desmedt    Eddy Boutmans    Andrée Delcourt-Pêtre    Pierre Jonckheer    Jan Loones   

rechtsregels volkshuisvesting
verhuur van onroerend goed
woningbeleid
onroerend eigendom

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-166/1 1-166/1 (PDF) Wetsvoorstel 20/11/1995
1-166/2 1-166/2 (PDF) Advies van de Raad van State 24/12/1996
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
20/11/1995   Indiening voorstel Doc. 1-166/1 1-166/1 (PDF)
30/11/1995   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
30/11/1995   Verzending naar commissie: Justitie
24/10/1996   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Gevraag tegen 24.11.96
24/12/1996   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 1-166/2 1-166/2 (PDF)
  Commissie: Justitie
30/11/1995   Verzending naar commissie
22/10/1996   Inschrijving op agenda commissie
22/10/1996   Commissie wenst advies RvS
4/3/1997   Inschrijving op agenda commissie
4/3/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Andrée Delcourt-Pêtre
4/3/1997   Inleidende uiteenzetting
hoofdindiener van het wetsvoorstel
4/3/1997   Bespreking
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beëindigd 4/3/1997

Kruispuntbank van de wetgeving