S. 1-161 Dossierfiche                  

Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167 van de Grondwet, om de verdragen van de Europese Unie bij referendum te laten bekrachtigen
Alain Destexhe   

referendum
herziening van de grondwet
Europese verdragen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-161/1 1-161/1 (PDF) Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 17/11/1995
1-161/2 1-161/2 (PDF) Verslag namens de commissie 22/4/1999
                                      
Chronologie
  Voorstel Verklaring Herziening GW, initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
17/11/1995   Indiening voorstel Doc. 1-161/1 1-161/1 (PDF)
30/11/1995   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
30/11/1995   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
27/4/1999   Inschrijving op agenda plenaire
28/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-267 Hand. 1-267 (PDF)
28/4/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-267 Hand. 1-267 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
30/11/1995   Verzending naar commissie
22/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
22/4/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Charles-Ferdinand Nothomb
22/4/1999   Bespreking
22/4/1999   Vervallen
ten gevolge van de aanneming van nr. 1-1374
22/4/1999   Goedkeuring verslag
vertrouwen aan de rapporteur
Doc. 1-161/2 1-161/2 (PDF)
30/4/1999   Einde behandeling
30/4/1999   Zonder voorwerp
Tengevolge aanneming 1-1374
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel Verklaring Herziening GW, initiatief Senaat Zonder voorwerp  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 28/4/1999
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 22/4/1999

Kruispuntbank van de wetgeving