S. 1-160 Dossierfiche K. 49-474

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Chili inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en Protocol, ondertekend te Brussel op 15 juli 1992
Regering J.-L. Dehaene II  

buitenlandse investering
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
Chili
bevordering van investeringen
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-160/1 1-160/1 (PDF) Wetsontwerp 17/11/1995
1-160/2 1-160/2 (PDF) Verslag namens de commissie 13/2/1996
1-160/2 B
(Nog niet beschikbaar)
Bijlage 13/2/1996
1-160/3 1-160/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 7/3/1996
K. 49-474/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 8/3/1996
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
17/11/1995   Indiening ontwerp Doc. 1-160/1 1-160/1 (PDF)
17/11/1995   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
5/3/1996   Inschrijving op agenda plenaire
5/3/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-28 Hand. 1-28 (PDF)
7/3/1996   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-29 Hand. 1-29 (PDF)
Doc. 1-160/3 1-160/3 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
17/11/1995   Verzending naar commissie
13/2/1996   Inschrijving op agenda commissie
13/2/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
13/2/1996   Artikelsgewijze bespreking
13/2/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-160/2 1-160/2 (PDF)
13/2/1996   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
7/3/1996   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-474/1
3/4/1996   Bespreking
4/4/1996   Stemming over het geheel: ne varietur
4/4/1996   Aanneming zonder amendering
4/4/1996   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/6/1996   Bekrachtiging en afkondiging
4/8/1999   Bekendmaking (29049-29055)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 5/3/1996, 7/3/1996
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 13/2/1996
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 3/4/1996, 4/4/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/6/1996 4/8/1999 , blz 29049-29055

Kruispuntbank van de wetgeving