S. 1-159 Dossierfiche K. 49-133

Wetsontwerp betreffende de verlenging van bepaalde huurovereenkomsten
Regering J.-L. Dehaene II  

huurovereenkomst

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
K. 49-133/1 Wetsontwerp 16/10/1995
K. 49-133/2 Amendement 30/10/1995
K. 49-133/3 Amendementen 7/11/1995
K. 49-133/4 Verslag namens de commissie 14/11/1995
K. 49-133/5 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 16/11/1995
K. 49-133/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/11/1995
1-159/1 1-159/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 17/11/1995
1-159/2 1-159/2 (PDF) Amendementen 21/11/1995
1-159/3 1-159/3 (PDF) Verslag namens de commissie 28/11/1995
1-159/4 1-159/4 (PDF) Amendementen 28/11/1995
1-159/5 1-159/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 30/11/1995
                                      
Chronologie
  Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
16/10/1995   Indiening ontwerp Stuk K. 49-133/1
30/10/1995   Amendement Stuk K. 49-133/2
7/11/1995   Amendementen Stuk K. 49-133/3
14/11/1995   Commissieverslag Stuk K. 49-133/4
16/11/1995   Amendement Stuk K. 49-133/5
16/11/1995   Tekst aangenomen plenaire Kamer Stuk K. 49-133/6
16/11/1995   Stemming over het geheel: ne varietur
16/11/1995   Aanneming zonder amendering
26/10/1995   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Stuk 1-82/4 1-82/4 (PDF)
26/10/1995   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Stuk 1-82/4 1-82/4 (PDF)
20/11/1995   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Stuk 1-159/1 1-159/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
20/11/1995   Uitoefening evocatierecht
  Commissie: Justitie
20/11/1995   Verzending naar commissie
21/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
21/11/1995   Amendement: Am. 1 Stuk 1-159/2 1-159/2 (PDF)
21/11/1995   Amendement: Am. 2 Stuk 1-159/2 1-159/2 (PDF)
21/11/1995   Amendement: Am. 3 Stuk 1-159/2 1-159/2 (PDF)
21/11/1995   Amendement: Am. 4 Stuk 1-159/2 1-159/2 (PDF)
21/11/1995   Amendement: Am. 5 Stuk 1-159/2 1-159/2 (PDF)
21/11/1995   Amendement: Am. 6 Stuk 1-159/2 1-159/2 (PDF)
21/11/1995   Amendement: Am. 7 Stuk 1-159/2 1-159/2 (PDF)
21/11/1995   Amendement: Am. 8 Stuk 1-159/2 1-159/2 (PDF)
21/11/1995   Amendement: Am. 9 Stuk 1-159/2 1-159/2 (PDF)
21/11/1995   Artikelsgewijze bespreking
21/11/1995   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+10/-2/o0)
21/11/1995   Beslissing schriftelijk verslag
28/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
28/11/1995   Goedkeuring verslag Stuk 1-159/3 1-159/3 (PDF)
28/11/1995   Inschrijving op agenda plenaire
28/11/1995   Amendement: Am. 10 Stuk 1-159/4 1-159/4 (PDF)
28/11/1995   Amendement: Am. 11 Stuk 1-159/4 1-159/4 (PDF)
28/11/1995   Amendement: Am. 12 Stuk 1-159/4 1-159/4 (PDF)
28/11/1995   Amendement: Am. 13 Stuk 1-159/4 1-159/4 (PDF)
28/11/1995   Amendement: Am. 14 Stuk 1-159/4 1-159/4 (PDF)
28/11/1995   Amendement: Am. 15 Stuk 1-159/4 1-159/4 (PDF)
28/11/1995   Amendement: Am. 16 Stuk 1-159/4 1-159/4 (PDF)
28/11/1995   Amendement: Am. 17 Stuk 1-159/4 1-159/4 (PDF)
30/11/1995   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-12 Hand. 1-12 (PDF)
30/11/1995   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-13 Hand. 1-13 (PDF)
30/11/1995   Aanneming zonder amendering
30/11/1995   Beslissing tot niet-amendering Stuk 1-159/5 1-159/5 (PDF)
30/11/1995   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
1/12/1995   Bekrachtiging en afkondiging
5/12/1995   Bekendmaking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 16/11/1995
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 30/11/1995
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 21/11/1995, 28/11/1995
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 21/11/1995 3 23/11/1995
Uitoefening evocatierecht
griffiebulletin nr. 1 + 5 + Addendum
Onderzoekstermijn (S1) 21/11/1995 21 11/12/1995
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
1/12/1995 5/12/1995

Kruispuntbank van de wetgeving