S. 1-158 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel strekkende om het algemeen belastingstelsel toe te passen op de dividenden die intercommunale verenigingen aan binnenlandse vennootschappen uitkeren
Josť Daras    Vera Dua    Pierre Jonckheer   

vennootschapsbelasting
gemengd bedrijf
elektriciteitsvoorziening

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-158/1 1-158/1 (PDF) Wetsvoorstel 13/11/1995
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
13/11/1995   Indiening voorstel Doc. 1-158/1 1-158/1 (PDF)
23/11/1995   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
23/11/1995   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
23/11/1995   Verzending naar commissie
6/11/1996   Inschrijving op agenda commissie
6/11/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Coene
4/12/1996   Inschrijving op agenda commissie
4/12/1996   Bespreking
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 6/11/1996, 4/12/1996

Kruispuntbank van de wetgeving