S. 1-152 Dossierfiche K. 49-398

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Socialistische Republiek Vietnam inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Hanoi op 24 januari 1991
Regering J.-L. Dehaene II  

buitenlandse investering
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
bevordering van investeringen
ratificatie van een overeenkomst
Vietnam

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-152/1 1-152/1 (PDF) Wetsontwerp 8/11/1995
1-152/2 1-152/2 (PDF) Verslag namens de commissie 16/11/1995
1-152/3 1-152/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 25/1/1996
K. 49-398/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 26/1/1996
K. 49-398/2 Verslag namens de commissie 22/3/1996
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
8/11/1995   Indiening ontwerp Doc. 1-152/1 1-152/1 (PDF)
9/11/1995   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
25/1/1996   Inschrijving op agenda plenaire
25/1/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-20 Hand. 1-20 (PDF)
25/1/1996   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-21 Hand. 1-21 (PDF)
Doc. 1-152/3 1-152/3 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
9/11/1995   Verzending naar commissie
16/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
16/11/1995   Aanwijzing rapporteur(s): Erika Thijs
16/11/1995   Artikelsgewijze bespreking
16/11/1995   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-152/2 1-152/2 (PDF)
16/11/1995   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
25/1/1996   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-398/1
27/3/1996   Bespreking
28/3/1996   Stemming over het geheel: ne varietur
28/3/1996   Aanneming zonder amendering
28/3/1996   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
18/6/1996   Bekrachtiging en afkondiging
3/9/1999   Bekendmaking (32837-32842)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 25/1/1996
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 16/11/1995
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 27/3/1996, 28/3/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/6/1996 3/9/1999, blz 32837-32842

Kruispuntbank van de wetgeving