S. 1-15 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat
Patrick Hostekint    Eric Pinoie   

politiek verlof

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-15/1 1-15/1 (PDF) Wetsvoorstel 27/6/1995
1-15/2 1-15/2 (PDF) Amendementen 24/3/1997
1-15/3 1-15/3 (PDF) Amendementen 25/3/1997
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
27/6/1995   Indiening voorstel Doc. 1-15/1 1-15/1 (PDF)
12/7/1995   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
12/7/1995   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
12/7/1995   Verzending naar commissie
14/9/1995   Inschrijving op agenda commissie
14/9/1995   Aanwijzing rapporteur(s): Francy Van der Wildt
26/9/1995   Inschrijving op agenda commissie
26/9/1995   Uitgesteld
19/2/1997   Inschrijving op agenda commissie
19/2/1997   Bespreking
25/2/1997   Inschrijving op agenda commissie
25/2/1997   Bespreking
4/3/1997   Inschrijving op agenda commissie
4/3/1997   Bespreking
11/3/1997   Inschrijving op agenda commissie
11/3/1997   Uitgesteld
18/3/1997   Inschrijving op agenda commissie
18/3/1997   Hoorzitting - de heer Colin, secretaris-generaal van de "Fťdťration nationale des Unions des Classes moyennes" - de heer Peeters, secretaris-generaal van het Nationaal Christelijk Middenstandsverbond
18/3/1997   Bespreking
24/3/1997   Amendement: Am. 1 Doc. 1-15/2 1-15/2 (PDF)
24/3/1997   Amendement: Am. 2 Doc. 1-15/2 1-15/2 (PDF)
24/3/1997   Amendement: Am. 3 Doc. 1-15/2 1-15/2 (PDF)
24/3/1997   Amendement: Am. 4 Doc. 1-15/2 1-15/2 (PDF)
24/3/1997   Amendement: Am. 5 Doc. 1-15/2 1-15/2 (PDF)
25/3/1997   Inschrijving op agenda commissie
25/3/1997   Amendement: Am. 6 Doc. 1-15/3 1-15/3 (PDF)
25/3/1997   Amendement: Am. 7 Doc. 1-15/3 1-15/3 (PDF)
25/3/1997   Amendement: Am. 8 Doc. 1-15/3 1-15/3 (PDF)
25/3/1997   Amendement: Am. 9 Doc. 1-15/3 1-15/3 (PDF)
25/3/1997   Amendement: Am. 10 Doc. 1-15/3 1-15/3 (PDF)
25/3/1997   Amendement: Am. 11 Doc. 1-15/3 1-15/3 (PDF)
25/3/1997   Amendement: Am. 12 Doc. 1-15/3 1-15/3 (PDF)
25/3/1997   Bespreking
7/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
7/7/1998   Niet behandeld
9/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
9/2/1999   Bespreking
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 14/9/1995, 19/2/1997, 25/2/1997, 4/3/1997, 18/3/1997, 25/3/1997, 9/2/1999

Kruispuntbank van de wetgeving