S. 1-146 Dossierfiche K. 49-481

Wetsontwerp betreffende de deelneming van BelgiŽ aan de achtste algemene verhoging der werkmiddelen van de Interamerikaanse Ontwikkelingsbank
Regering J.-L. Dehaene II  

Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-146/1 1-146/1 (PDF) Wetsontwerp 6/11/1995
1-146/2 1-146/2 (PDF) Verslag namens de commissie 14/2/1996
1-146/3 1-146/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 7/3/1996
K. 49-481/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 8/3/1996
K. 49-481/2 Verslag namens de commissie 22/3/1996
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
6/11/1995   Indiening ontwerp Doc. 1-146/1 1-146/1 (PDF)
6/11/1995   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
5/3/1996   Inschrijving op agenda plenaire
5/3/1996   Algemene bespreking Hand. 1-28 Hand. 1-28 (PDF)
7/3/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-29 Hand. 1-29 (PDF)
7/3/1996   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-29 Hand. 1-29 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
6/11/1995   Verzending naar commissie
20/12/1995   Inschrijving op agenda commissie
20/12/1995   Aanwijzing rapporteur(s): Robert Hotyat
20/12/1995   Bespreking
14/2/1996   Inschrijving op agenda commissie
14/2/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-146/2 1-146/2 (PDF)
14/2/1996   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
7/3/1996   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-481/1
27/3/1996   Bespreking
28/3/1996   Stemming over het geheel: ne varietur
28/3/1996   Aanneming zonder amendering
28/3/1996   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/4/1996   Bekrachtiging en afkondiging
21/6/1996   Bekendmaking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 5/3/1996, 7/3/1996
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 20/12/1995, 14/2/1996
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 27/3/1996, 28/3/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/4/1996 21/6/1996

Kruispuntbank van de wetgeving