S. 1-145 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de volkerenmoord in Tibet
Wim Verreycken   

misdaad tegen de menselijkheid
Tibet-kwestie
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-145/1 1-145/1 (PDF) Voorstel van resolutie 6/11/1995
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
6/11/1995   Indiening voorstel Doc. 1-145/1 1-145/1 (PDF)
23/11/1995   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
23/11/1995   Verzending naar commissie
12/3/1996   Inschrijving op agenda commissie
12/3/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
12/3/1996   Bespreking
Bespreking over de toestand in Tibet
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Vervallen  
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 12/3/1996

Kruispuntbank van de wetgeving