S. 1-1431 Dossierfiche K. 49-2221

Beslissing over de eventuele aanrekening van de kostprijs van een nummer van het informatieblad van een parlementaire assemblee op het maximumbedrag dat de voorzitter van deze assemblee voor verkiezingspropaganda mag uitgeven bij de eerstvolgende verkiezingen waaraan hij deelneemt
Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen  

partijfinanciering
financiering van een verkiezing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1431/1 1-1431/1 (PDF) Divers 4/5/1999
                                      
Chronologie
  Variaprocedure
4/5/1999   Aanleggen dossier
Doc. 1-1431/1 1-1431/1 (PDF)
5/5/1999   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Variaprocedure Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving