S. 1-1430 Dossierfiche K. 49-2220

Beslissing over de eventuele aanrekening van de kostprijs van de informatiecampagne van een staatssecretaris op het maximumbedrag dat hij voor verkiezingspropaganda mag uitgeven bij de eerstvolgende verkiezingen waaraan hij deelneemt
Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen  

partijfinanciering
bewustmaking van de burgers
financiering van een verkiezing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1430/1 1-1430/1 (PDF) Divers 4/5/1999
                                      
Chronologie
  Variaprocedure
4/5/1999   Aanleggen dossier Doc. 1-1430/1 1-1430/1 (PDF)
5/5/1999   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Variaprocedure Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving