S. 1-1425 Dossierfiche K. 49-2169

Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Regering J.-L. Dehaene II  

nucleaire veiligheid
ioniserende straling
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-2169/1 Wetsontwerp 22/4/1999
1-1425/1 1-1425/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 29/4/1999
K. 49-2169/2 Verslag namens de commissie 29/4/1999
K. 49-2169/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 29/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
29/4/1999   Indiening ontwerp Doc. K. 49-2169/1
29/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 343, p. 12062
29/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+111/-0/o32)
Handelingen nr 343, p. 12079
Doc. K. 49-2169/3
29/4/1999   Aanneming zonder amendering
29/4/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
Er is geen akkoord bereikt in de POC
29/4/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
Er is geen akkoord bereikt in de POC
29/4/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
12/1/2000   Ontheffing uit caduciteit
2-275
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer Ontheven uit caduciteit  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 29/4/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 30/4/1999 7 6/5/1999

Kruispuntbank van de wetgeving