S. 1-1424 Dossierfiche K. 49-2124

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen
Patrick Van Gheluwe   Albert Gehlen   Charles Janssens   Yves Leterme   DaniŽl Vanpoucke  

klacht inzake bestuurlijke geschillen
fiscaal recht
lokale belasting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-2124/1 Wetsvoorstel 1/4/1999
K. 49-2124/2 Amendementen 20/4/1999
K. 49-2124/3 Verslag namens de commissie 26/4/1999
K. 49-2124/4 Tekst aangenomen door de commissie 26/4/1999
K. 49-2124/5 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 27/4/1999
K. 49-2124/6 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 28/4/1999
1-1424/1 1-1424/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 29/4/1999
K. 49-2124/7 Aanvullend verslag 29/4/1999
K. 49-2124/8 Tekst aangenomen door de commissie 29/4/1999
K. 49-2124/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 29/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
1/4/1999   Indiening voorstel Doc. K. 49-2124/1
27/4/1999   Terugzending naar commissie
Handelingen nr 340, p. 11978
29/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 343, p. 12060
29/4/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+137/-0/o5)
Handelingen nr 343, p. 12078
Doc. K. 49-2124/9
29/4/1999   Aanneming na amendering
29/4/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1424/1 1-1424/1 (PDF)
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
12/1/2000   Ontheffing uit caduciteit
2-287
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Ontheven uit caduciteit  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 29/4/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 30/4/1999 15 14/5/1999

Kruispuntbank van de wetgeving