S. 1-1423 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 233bis in het Burgerlijk Wetboek, inzake de gronden tot echtscheiding
Bert Anciaux   

echtscheiding
seksuele minderheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1423/1 1-1423/1 (PDF) Wetsvoorstel 29/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
29/4/1999   Indiening voorstel Doc. 1-1423/1 1-1423/1 (PDF)
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving