S. 1-1421 Dossierfiche K. 49-2115

Wetsontwerp betreffende het herstel van de oorlogsschade 40-45 in toepassing van de wet van 6 juli 1948 waarbij het herstel van de oorlogsschade aan de goederen noodzakelijk voor een openbare dienst of voor het nastreven van een doel van algemeen nut ten laste van de Staat wordt gelegd
Antoine Duquesne   Josy Arens   Michel Moock   Andrť Schellens   Julien Van Aperen   Guy Larcier  

oorlogsschade
overheidsadministratie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-2115/1 Wetsvoorstel 31/3/1999
1-1421/1 1-1421/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 28/4/1999
K. 49-2115/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/4/1999
1-1421/2 1-1421/2 (PDF) Verslag namens de commissie 29/4/1999
1-1421/3 1-1421/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 29/4/1999
1-1421/4 1-1421/4 (PDF) Amendement 30/4/1999
1-1421/5 1-1421/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 30/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
31/3/1999   Indiening voorstel Doc. K. 49-2115/1
1/4/1999   Inoverwegingneming
1/4/1999   Urgentieverzoek (aangenomen)
Handelingen nr 333, p. 11732-11733
28/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 341, p. 11984-11985
28/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr 342, p. 12025
Doc. K. 49-2115/2
28/4/1999   Aanneming zonder amendering
28/4/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1421/1 1-1421/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
29/4/1999   Uitoefening evocatierecht
29/4/1999   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
29/4/1999   Inschrijving op agenda plenaire
30/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-270 Hand. 1-270 (PDF)
30/4/1999   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1421/4 1-1421/4 (PDF)
30/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+33/-20/o12) Hand. 1-270 Hand. 1-270 (PDF)
Doc. 1-1421/5 1-1421/5 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
29/4/1999   Verzending naar commissie
29/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
29/4/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Jean Bock
29/4/1999   Inleidende uiteenzetting
Minister van Vervoer
29/4/1999   Bespreking
29/4/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur voor Mondeling Verslag Doc. 1-1421/2 1-1421/2 (PDF)
29/4/1999   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
29/4/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1421/3 1-1421/3 (PDF)
30/4/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
2/7/1999   Bekrachtiging en afkondiging
15/7/1999   Bekendmaking (27165-27166)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 28/4/1999
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 30/4/1999
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 29/4/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 29/4/1999 15 14/5/1999
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 230
Onderzoekstermijn (S1) 30/4/1999 60 28/6/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
2/7/1999 15/7/1999 , blz 27165-27166

Kruispuntbank van de wetgeving