S. 1-1418 Dossierfiche K. 49-1397

Wetsontwerp ter bevordering van de oprichting van burgerlijke bosgroeperingsvennootschappen
Josy Arens   Rudy Demotte   Maurice Didden  

niet-commerciŽle vennootschap
belastingontheffing
inkomstenbelasting
vennootschapsbelasting
bosbouwgroepering
bosbouw

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1397/1 Wetsvoorstel 30/1/1998
K. 49-1397/2 Amendement 20/4/1999
K. 49-1397/3 Verslag namens de commissie 26/4/1999
K. 49-1397/4 Tekst aangenomen door de commissie 26/4/1999
1-1418/1 1-1418/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 28/4/1999
K. 49-1397/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/4/1999
1-1418/2 1-1418/2 (PDF) Verslag namens de commissie 29/4/1999
1-1418/3 1-1418/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 29/4/1999
1-1418/4 1-1418/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 30/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
30/1/1998   Indiening voorstel Doc. K. 49-1397/1
12/2/1998   Inoverwegingneming
27/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 340, p. 11967-11968
28/4/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+120/-0/o6)
Handelingen nr 342, p. 12020
Doc. K. 49-1397/5
28/4/1999   Aanneming na amendering
28/4/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1418/1 1-1418/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
29/4/1999   Uitoefening evocatierecht
29/4/1999   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
29/4/1999   Inschrijving op agenda plenaire
30/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-270 Hand. 1-270 (PDF)
30/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+64/-0/o0) Hand. 1-270 Hand. 1-270 (PDF)
Doc. 1-1418/4 1-1418/4 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
29/4/1999   Verzending naar commissie
29/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
29/4/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Charles-Ferdinand Nothomb
29/4/1999   Inleidende uiteenzetting
Minister van FinanciŽn
29/4/1999   Bespreking
29/4/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur voor Mondeling Verslag Doc. 1-1418/2 1-1418/2 (PDF)
29/4/1999   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
29/4/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1418/3 1-1418/3 (PDF)
30/4/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
6/5/1999   Bekrachtiging en afkondiging
7/7/1999   Bekendmaking (25468-25469)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 27/4/1999, 28/4/1999
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 30/4/1999
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 29/4/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 29/4/1999 15 14/5/1999
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 231
Onderzoekstermijn (S1) 30/4/1999 60 28/6/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/5/1999 7/7/1999 , blz 25468-25469

Kruispuntbank van de wetgeving