S. 1-1417 Dossierfiche K. 49-2128

Wetsontwerp houdende bepalingen inzake accijnzen
Regering J.-L. Dehaene II  

accijns
minerale olie
tabaksindustrie
tabak
nationale uitvoeringsmaatregel
georganiseerde misdaad

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-2128/1 Wetsontwerp 1/4/1999
K. 49-2128/2 Verslag namens de commissie 26/4/1999
1-1417/1 1-1417/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 28/4/1999
K. 49-2128/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/4/1999
1-1417/2 1-1417/2 (PDF) Verslag namens de commissie 29/4/1999
1-1417/3 1-1417/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 29/4/1999
1-1417/4 1-1417/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 30/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
1/4/1999   Indiening ontwerp Doc. K. 49-2128/1
27/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 340, p. 11967
28/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+74/-0/o53)
Handelingen nr 342, p. 12019-12020
28/4/1999   Aanneming zonder amendering
28/4/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1417/1 1-1417/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
29/4/1999   Uitoefening evocatierecht
29/4/1999   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
29/4/1999   Inschrijving op agenda plenaire
30/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-270 Hand. 1-270 (PDF)
30/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+66/-0/o0) Hand. 1-270 Hand. 1-270 (PDF)
Doc. 1-1417/4 1-1417/4 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
29/4/1999   Verzending naar commissie
29/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
29/4/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Vandenberghe
29/4/1999   Inleidende uiteenzetting
Minister van FinanciŽn
29/4/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur voor Mondeling Verslag Doc. 1-1417/2 1-1417/2 (PDF)
29/4/1999   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
29/4/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1417/3 1-1417/3 (PDF)
30/4/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
4/5/1999   Bekrachtiging en afkondiging
29/5/1999   Bekendmaking (19326-19329)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 27/4/1999, 28/4/1999
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 30/4/1999
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 29/4/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 29/4/1999 15 14/5/1999
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 228
Onderzoekstermijn (S1) 30/4/1999 60 28/6/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/5/1999 29/5/1999 , blz 19326-19329

Kruispuntbank van de wetgeving