S. 1-141 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 331ter in het Strafwetboek teneinde het geweld en het wangedrag van de toeschouwers tijdens sportmanifestaties en inzonderheid tijdens voetbalwedstrijden strenger te bestraffen
Michel Foret   

misdadigheid
strafsanctie
openbare veiligheid
geweld
sportmanifestatie
voetbalvandalisme

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
1-141/1 1-141/1 (PDF) Wetsvoorstel 26/10/1995
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
26/10/1995   Indiening voorstel Stuk 1-141/1 1-141/1 (PDF)
9/11/1995   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Justitie
9/11/1995   Verzending naar commissie
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving