S. 1-1408 Dossierfiche K. 49-405

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 4 van de wet van 10 maart 1980 betreffende het verlenen van de eretitel van hun ambt aan de burgemeesters, aan de schepenen en aan de voorzitters van de raden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn of van de gewezen commissies van openbare onderstand
Hunfred Schoeters  

eervolle onderscheiding
vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-405/1 Wetsvoorstel 1/2/1996
K. 49-405/2 Amendementen 9/3/1999
K. 49-405/3 Verslag namens de commissie 26/3/1999
K. 49-405/4 Tekst aangenomen door de commissie 26/3/1999
1-1408/1 1-1408/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 22/4/1999
K. 49-405/5 Amendement 22/4/1999
K. 49-405/6 Aanvullend verslag 22/4/1999
K. 49-405/7 Tekst aangenomen door de commissie 22/4/1999
K. 49-405/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
1/2/1996   Indiening voorstel Doc. K. 49-405/1
15/2/1996   Inoverwegingneming
31/3/1999   Bespreking
Handelingen nr 332, p. 11695
1/4/1999   Terugzending naar commissie
Handelingen nr 333, p. 11743
22/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 338, p. 11897
22/4/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+109/-2/o14)
Handelingen nr 338, p. 11924
Doc. K. 49-405/8
22/4/1999   Aanneming na amendering
22/4/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1408/1 1-1408/1 (PDF)
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
12/1/2000   Ontheffing uit caduciteit
2-271
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Ontheven uit caduciteit  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 31/3/1999, 22/4/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 23/4/1999 15 7/5/1999

Kruispuntbank van de wetgeving