S. 1-1407 Dossierfiche K. 49-2123

Wetsontwerp betreffende de gevolgen van de ontbinding van de Wetgevende Kamers ten aanzien van de aanhangige wetsontwerpen en wetsvoorstellen
Didier Reynders   Claude Eerdekens   Jacques LefŤvre   Paul Tant   Louis Vanvelthoven   Patrick Dewael  

ontbinding van het Parlement
wetgevende procedure
wetsontwerp
wetsvoorstel
parlementaire overlegcommissie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-2123/1 Wetsvoorstel 1/4/1999
1-1407/1 1-1407/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 22/4/1999
K. 49-2123/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/4/1999
1-1407/2 1-1407/2 (PDF) Verslag namens de commissie 29/4/1999
1-1407/3 1-1407/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 29/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
1/4/1999   Indiening voorstel Doc. K. 49-2123/1
1/4/1999   Inoverwegingneming
1/4/1999   Urgentieverzoek (Aangenomen)
Handelingen nr 333, p. 11732
22/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 338, p. 11894
22/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+119/-0/o6)
Handelingen nr 338, p. 11923
Doc. K. 49-2123/2
22/4/1999   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
22/4/1999   Overzending aan Senaat Doc. 1-1407/1 1-1407/1 (PDF)
22/4/1999   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
29/4/1999   Inschrijving op agenda plenaire
29/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-269 Hand. 1-269 (PDF)
29/4/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-269 Hand. 1-269 (PDF)
29/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o8) Hand. 1-269 Hand. 1-269 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
22/4/1999   Verzending naar commissie
29/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
29/4/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Vandenberghe
29/4/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1), Vertrouwen Rapporteur voor Mondeling Verslag Doc. 1-1407/2 1-1407/2 (PDF)
29/4/1999   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
29/4/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1407/3 1-1407/3 (PDF)
29/4/1999   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
5/5/1999   Bekrachtiging en afkondiging
7/5/1999   Bekendmaking (15881-15882)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 22/4/1999
[S2] Behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 29/4/1999
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 29/4/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/5/1999 7/5/1999 , blz 15881-15882

Kruispuntbank van de wetgeving