S. 1-1405 Dossierfiche K. 49-2056

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 maart 1963 ertoe strekkende de rendabiliteit in de landbouw op te voeren en zijn gelijkwaardigheid met de andere sectoren van het bedrijfsleven te bevorderen
Regering J.-L. Dehaene II  

landbouweconomie
tuinbouw
verslag over de werkzaamheden
landbouwsector

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-2056/1 Wetsontwerp 11/3/1999
1-1405/1 1-1405/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 22/4/1999
K. 49-2056/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/4/1999
1-1405/2 1-1405/2 (PDF) Verslag namens de commissie 29/4/1999
1-1405/3 1-1405/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 29/4/1999
1-1405/4 1-1405/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 30/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
11/3/1999   Indiening ontwerp Doc. K. 49-2056/1
22/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 338, p. 11892
22/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+87/-0/o41)
Handelingen nr 338, p. 11921
Doc. K. 49-2056/2
22/4/1999   Aanneming zonder amendering
22/4/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1405/1 1-1405/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
27/4/1999   Uitoefening evocatierecht
27/4/1999   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
29/4/1999   Inschrijving op agenda plenaire
29/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-269 Hand. 1-269 (PDF)
29/4/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-269 Hand. 1-269 (PDF)
30/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+45/-0/o19) Hand. 1-270 Hand. 1-270 (PDF)
Doc. 1-1405/4 1-1405/4 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
27/4/1999   Verzending naar commissie
29/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
29/4/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Hatry
29/4/1999   Inleidende uiteenzetting
Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
29/4/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur voor Mondeling Verslag Doc. 1-1405/2 1-1405/2 (PDF)
29/4/1999   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
29/4/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1405/3 1-1405/3 (PDF)
30/4/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
25/5/1999   Bekrachtiging en afkondiging
17/9/1999   Bekendmaking (34741-34742)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 22/4/1999
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 29/4/1999, 30/4/1999
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 29/4/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 23/4/1999 15 7/5/1999
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 226
Onderzoekstermijn (S1) 28/4/1999 60 28/6/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/5/1999 17/9/1999, blz 34741-34742