S. 1-1404 Dossierfiche K. 49-2108

Wetsontwerp houdende oprichting, binnen de federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden, van een Staatsdienst met afzonderlijk beheer genoemd "Belgisch telematica-onderzoeksnetwerk, BELNET"
Regering J.-L. Dehaene II  

Belnet
hoger onderwijs
wetenschappelijk onderzoek
informatienetwerk
telecommunicatie
internet
informatiemaatschappij

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-2108/1 Wetsontwerp 29/3/1999
1-1404/1 1-1404/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 22/4/1999
K. 49-2108/2 Verslag namens de commissie 22/4/1999
K. 49-2108/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/4/1999
1-1404/2 1-1404/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 28/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
29/3/1999   Indiening ontwerp Doc. K. 49-2108/1
22/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 338, p. 11891-11892
22/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+98/-0/o31)
Tekstcorrectie Handelingen nr 338, p. 11921
Doc. K. 49-2108/3
22/4/1999   Aanneming zonder amendering
1/4/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/46
(Nog niet beschikbaar)
1/4/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/46
(Nog niet beschikbaar)
22/4/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1404/1 1-1404/1 (PDF)
28/4/1999   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-1404/2 1-1404/2 (PDF)
28/4/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
7/5/1999   Bekrachtiging en afkondiging
17/8/1999   Bekendmaking (30447)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 22/4/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 23/4/1999 5 27/4/1999
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 23/4/1999 0 27/4/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/5/1999 17/8/1999 , blz 30447

Kruispuntbank van de wetgeving