S. 1-1400 Dossierfiche K. 49-2096

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen "Volksgezondheid"
Regering J.-L. Dehaene II  

recht van vestiging
apotheek

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-2096/1 Wetsontwerp 23/3/1999
K. 49-2096/2 Amendementen 20/4/1999
1-1400/1 1-1400/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 22/4/1999
K. 49-2096/3 Verslag namens de commissie 22/4/1999
K. 49-2096/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/4/1999
1-1400/2 1-1400/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 28/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
23/3/1999   Indiening ontwerp Doc. K. 49-2096/1
22/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 338, p. 11894
22/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+97/-0/o31)
Handelingen nr 338, p. 11922
Doc. K. 49-2096/4
22/4/1999   Aanneming zonder amendering
1/4/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/46
(Nog niet beschikbaar)
1/4/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/46
(Nog niet beschikbaar)
22/4/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1400/1 1-1400/1 (PDF)
28/4/1999   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-1400/2 1-1400/2 (PDF)
28/4/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
13/5/1999   Bekrachtiging en afkondiging
19/6/1999   Bekendmaking (23154-23156)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 22/4/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 23/4/1999 5 27/4/1999
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 23/4/1999 0 27/4/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/5/1999 19/6/1999 , blz 23154-23156

Kruispuntbank van de wetgeving