S. 1-1397 Dossierfiche K. 49-1421

Wetsontwerp tot opheffing van de artikelen 10 en 19 van het koninklijk besluit van 24 juli 1997 tot instelling van de vrijwillige arbeidsregeling van de vierdagenweek en de regeling van de halftijdse vervroegde uitstap voor sommige militairen en tot wijziging van het statuut van de militairen met het oog op de instelling van de tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking, met toepassing van artikel 3, § 1, 1°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie
Rony Cuyt   Pierre Beaufays   Alfons Borginon   Frans Cauwenberghs   Philippe Dallons   Jan Eeman   Ferdinand Ghesquière   Yvon Harmegnies   Raymond Janssens   Jean-Paul Moerman  

loopbaanonderbreking
organisatie van het werk
vervroegd pensioen
pensioenregeling
deeltijdarbeid
militair personeel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1421/1 Wetsvoorstel 16/2/1998
1-1397/1 1-1397/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 22/4/1999
K. 49-1421/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
16/2/1998   Indiening voorstel Doc. K. 49-1421/1
5/3/1998   Inoverwegingneming
21/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 337, p. 11874-11875
22/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 338, p. 11920
22/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr 338, p. 11920
Doc. K. 49-1421/2
22/4/1999   Aanneming zonder amendering
22/4/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1397/1 1-1397/1 (PDF)
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
12/1/2000   Ontheffing uit caduciteit
Zie documenten Senaat nr. 2-277
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Ontheven uit caduciteit  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 21/4/1999, 22/4/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 23/4/1999 15 7/5/1999

Kruispuntbank van de wetgeving