S. 1-1396 Dossierfiche K. 49-2002

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger teneinde de erkenning van de tweetaligheid van de vrijwilligers te waarborgen
Jan Van Erps   Pierre Beaufays   Rony Cuyt   Philippe Dallons   Jan Eeman   Jean-Paul Moerman   Marc Van den Abeelen   Suzette Verhoeven  

krijgsmacht
tweetaligheid
taalgebruik
militair personeel
vrijwillige legerdienst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-2002/1 Wetsvoorstel 17/2/1999
K. 49-2002/2 Amendement 1/4/1999
K. 49-2002/3 Verslag namens de commissie 14/4/1999
K. 49-2002/4 Tekst aangenomen door de commissie 14/4/1999
1-1396/1 1-1396/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 22/4/1999
K. 49-2002/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
17/2/1999   Indiening voorstel Doc. K. 49-2002/1
25/2/1999   Inoverwegingneming
21/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 337, p. 11874
22/4/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+117/-10/o0)
Handelingen nr 338, p. 11920
Doc. K. 49-2002/5
22/4/1999   Aanneming na amendering
22/4/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1396/1 1-1396/1 (PDF)
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Vervallen  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 21/4/1999, 22/4/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 23/4/1999 15 7/5/1999

Kruispuntbank van de wetgeving