S. 1-1395 Dossierfiche K. 49-1694

Wetsontwerp tot toekenning van de morele eretitel van militair aan bepaalde Belgische burgers
Regering J.-L. Dehaene II  

eervolle onderscheiding
oud-strijder
Tweede Wereldoorlog

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1694/1 Wetsontwerp 27/7/1998
K. 49-1694/2 Amendement 1/4/1999
K. 49-1694/3 Verslag namens de commissie 14/4/1999
K. 49-1694/4 Tekst aangenomen door de commissie 14/4/1999
1-1395/1 1-1395/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 22/4/1999
K. 49-1694/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
27/7/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1694/1
21/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 337, p. 11874
22/4/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+124/-0/o5)
Handelingen nr 338, p. 11920
Doc. K. 49-1694/5
22/4/1999   Aanneming na amendering
22/4/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1395/1 1-1395/1 (PDF)
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
12/1/2000   Ontheffing uit caduciteit
2-276
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Ontheven uit caduciteit  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 21/4/1999, 22/4/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 23/4/1999 15 7/5/1999

Kruispuntbank van de wetgeving