S. 1-1393 Dossierfiche K. 49-2106

Wetsontwerp betreffende de controlegeneeskunde
Regering J.-L. Dehaene II  

arbeidscontract
arbeidsongeschiktheid
dokter
toegang tot het beroepsleven
arbeidsrecht
arbeidsgeneeskunde

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-2106/1 Wetsontwerp 26/3/1999
K. 49-2106/2 Amendementen 31/3/1999
K. 49-2106/3 Tekst aangenomen door de commissie 6/4/1999
K. 49-2106/4 Verslag namens de commissie 13/4/1999
1-1393/1 1-1393/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 22/4/1999
K. 49-2106/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/4/1999
1-1393/2 1-1393/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 28/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
26/3/1999   Indiening ontwerp Doc. K. 49-2106/1
21/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 337, p. 11871
22/4/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+122/-0/o8)
Handelingen nr 338, p. 11919
Doc. K. 49-2106/5
22/4/1999   Aanneming na amendering
1/4/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/46
(Nog niet beschikbaar)
1/4/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/46
(Nog niet beschikbaar)
22/4/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1393/1 1-1393/1 (PDF)
28/4/1999   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-1393/2 1-1393/2 (PDF)
28/4/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
13/6/1999   Bekrachtiging en afkondiging
13/7/1999   Bekendmaking (26947-26950)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 21/4/1999, 22/4/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 23/4/1999 5 27/4/1999
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 23/4/1999 0 27/4/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/6/1999 13/7/1999 , blz 26947-26950

Kruispuntbank van de wetgeving