S. 1-1388 Dossierfiche K. 49-2008

Wetsontwerp met betrekking tot de retroactieve toepassing van de vrijstellingen die zijn bepaald in de zetelakkoorden met de internationale intergouvernementele organisaties inzake inkomstenbelastingen en met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen
Regering J.-L. Dehaene II  

belastingontheffing
loonbelasting
mondiale organisatie
personeel in diplomatieke dienst
terugwerkende kracht van de wet
zetel van de instelling
voertuigenbelasting
internationale ambtenaar

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-2008/1 Wetsontwerp 23/2/1999
K. 49-2008/2 Verslag namens de commissie 26/3/1999
1-1388/1 1-1388/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 22/4/1999
K. 49-2008/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
23/2/1999   Indiening ontwerp Doc. K. 49-2008/1
21/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 336, p. 11860-11861
22/4/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+114/-10/o6)
Handelingen nr 338, p. 11913
Doc. K. 49-2008/3
22/4/1999   Aanneming na amendering
22/4/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1388/1 1-1388/1 (PDF)
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
12/1/2000   Ontheffing uit caduciteit
2-284
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Ontheven uit caduciteit  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 21/4/1999, 22/4/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 23/4/1999 15 7/5/1999

Kruispuntbank van de wetgeving