S. 1-1385 Dossierfiche K. 49-2126

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 juli 1955 tot oprichting van een Landbouwfonds
Regering J.-L. Dehaene II  

Landbouwfonds

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-2126/1 Wetsontwerp 1/4/1999
1-1385/1 1-1385/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 22/4/1999
K. 49-2126/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/4/1999
1-1385/2 1-1385/2 (PDF) Verslag namens de commissie 29/4/1999
1-1385/3 1-1385/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 29/4/1999
1-1385/4 1-1385/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 30/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
1/4/1999   Indiening ontwerp Doc. K. 49-2126/1
22/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 338, p. 11892
22/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+87/-0/o41)
Handelingen nr 338, p. 11921
Doc. K. 49-2126/2
22/4/1999   Aanneming zonder amendering
22/4/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1385/1 1-1385/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
27/4/1999   Uitoefening evocatierecht
27/4/1999   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
29/4/1999   Inschrijving op agenda plenaire
29/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-269 Hand. 1-269 (PDF)
29/4/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-269 Hand. 1-269 (PDF)
30/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+47/-0/o19) Hand. 1-270 Hand. 1-270 (PDF)
Doc. 1-1385/4 1-1385/4 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
27/4/1999   Verzending naar commissie
29/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
29/4/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Hatry
29/4/1999   Inleidende uiteenzetting
Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
29/4/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur voor Mondeling Verslag Doc. 1-1385/2 1-1385/2 (PDF)
29/4/1999   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
29/4/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1385/3 1-1385/3 (PDF)
30/4/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
27/5/1999   Bekrachtiging en afkondiging
21/9/1999   Bekendmaking (34997-34998)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 22/4/1999
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 29/4/1999, 30/4/1999
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 29/4/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 23/4/1999 15 7/5/1999
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 223
Onderzoekstermijn (S1) 28/4/1999 60 28/6/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/5/1999 21/9/1999 , blz 34997-34998

Kruispuntbank van de wetgeving