S. 1-1382 Dossierfiche K. 49-1854

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend
Regering J.-L. Dehaene II  

boekhouding
instelling van openbaar nut
stichting
organisatie zonder winstoogmerk

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1854/1 Wetsontwerp 2/12/1998
K. 49-1854/2 Amendementen 7/1/1999
K. 49-1854/3 Amendementen 18/1/1999
K. 49-1854/4 Amendementen 25/2/1999
K. 49-1854/5 Amendementen 11/3/1999
K. 49-1854/6 Amendementen 18/3/1999
K. 49-1854/7 Verslag namens de commissie 12/4/1999
K. 49-1854/8 Tekst aangenomen door de commissie 15/4/1999
1-1382/1 1-1382/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 22/4/1999
K. 49-1854/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
2/12/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1854/1
21/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 336, p. 11849-11852
22/4/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+109/-10/o16)
Handelingen nr 338, p. 11909
Doc. K. 49-1854/9
22/4/1999   Aanneming na amendering
22/4/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1382/1 1-1382/1 (PDF)
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
12/1/2000   Ontheffing uit caduciteit
2-283
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Ontheven uit caduciteit  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 21/4/1999, 22/4/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 23/4/1999 15 7/5/1999

Kruispuntbank van de wetgeving