S. 1-1379 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over de institutionele hervormigen van de Europese Unie in het licht van de uitbreiding
Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
subsidiariteitsbeginsel
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
Raad van de Europese Unie
belastingharmonisatie
Europees Parlement
harmonisatie van de sociale zekerheid
Europese Commissie
uitbreiding van de Europese Unie
Europese Unie
institutionele hervorming
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1379/1 1-1379/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 21/4/1999
1-1379/2 1-1379/2 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 30/4/1999
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
21/4/1999   Indiening voorstel Doc. 1-1379/1 1-1379/1 (PDF)
27/4/1999   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
27/4/1999   Beslissing onmiddellijke behandeling
29/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-268 Hand. 1-268 (PDF)
30/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-5/o7) Hand. 1-270 Hand. 1-270 (PDF)
30/4/1999   Aanneming zonder amendering
30/4/1999   Mededeling aan bestemmeling(en)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Medegedeeld aan bestemmeling(en) 27/4/1999, 29/4/1999, 30/4/1999

Kruispuntbank van de wetgeving