S. 1-1378 Dossierfiche K. 49-2188

Wetsontwerp houdende instemming met het avenant bij de Overeenkomst tussen BelgiŽ en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen, ondertekend te Brussel op 10 maart 1964, gedaan te Brussel op 8 februari 1999
Regering J.-L. Dehaene II  

dubbele belasting
belastingovereenkomst
grensarbeider
Frankrijk
ratificatie van een overeenkomst
wederzijdse bijstand

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1378/1 1-1378/1 (PDF) Wetsontwerp 20/4/1999
1-1378/2 1-1378/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/4/1999
1-1378/3 1-1378/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 20/4/1999
K. 49-2188/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 23/4/1999
K. 49-2188/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 29/4/1999
K. 49-2188/3 Verslag namens de commissie 3/5/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
19/4/1999   Indiening ontwerp
19/4/1999   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
20/4/1999   Inschrijving op agenda plenaire
21/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-261 Hand. 1-261 (PDF)
21/4/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-261 Hand. 1-261 (PDF)
22/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 1-263 Hand. 1-263 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
19/4/1999   Verzending naar commissie
20/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
20/4/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Charles-Ferdinand Nothomb
20/4/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1), Vertrouwen Rapporteur voor Mondeling Verslag Doc. 1-1378/2 1-1378/2 (PDF)
20/4/1999   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
20/4/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1378/3 1-1378/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
22/4/1999   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-2188/1
29/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 343, p. 12059-12060
29/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr 343, p. 12084-12085
Doc. K. 49-2188/2
29/4/1999   Aanneming zonder amendering
29/4/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/5/1999   2e boodschap Kamer (bekrachting)
- na vergissing met teksten
9/6/1999   Bekrachtiging en afkondiging
23/5/2000   Bekendmaking (16988-16991)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 21/4/1999, 22/4/1999
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 20/4/1999
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 29/4/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/6/1999 23/5/2000 , blz 16988-16991

Kruispuntbank van de wetgeving