S. 1-1377 Dossierfiche K. 49-2187

Wetsontwerp houdende instemming met de volgende internationale akten :
1į Overeenkomst tussen de Republiek Oezbekistan en het Koninkrijk BelgiŽ tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en Protocol, ondertekend te Brussel op 14 november 1996,
2į en Aanvullend Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Oezbekistan, tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 14 november 1996, gedaan te Tashkent op 17 april 1998
Regering J.-L. Dehaene II  

belastingvlucht
vermogensbelasting
belastingovereenkomst
Oezbekistan
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1377/1 1-1377/1 (PDF) Wetsontwerp 20/4/1999
1-1377/2 1-1377/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/4/1999
1-1377/3 1-1377/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 20/4/1999
K. 49-2187/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 23/4/1999
K. 49-2187/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 29/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
19/4/1999   Indiening ontwerp Doc. 1-1377/1 1-1377/1 (PDF)
19/4/1999   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
20/4/1999   Inschrijving op agenda plenaire
21/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-261 Hand. 1-261 (PDF)
21/4/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-261 Hand. 1-261 (PDF)
22/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 1-263 Hand. 1-263 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
19/4/1999   Verzending naar commissie
20/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
20/4/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Anne-Marie Lizin
20/4/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur voor Mondeling Verslag Doc. 1-1377/2 1-1377/2 (PDF)
20/4/1999   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
20/4/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1377/3 1-1377/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
22/4/1999   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-2187/1
29/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 343, p. 12059
29/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+140/-0/o1)
Handelingen nr 343, p. 12084
Doc. K. 49-2187/2
29/4/1999   Aanneming zonder amendering
29/4/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
9/6/1999   Bekrachtiging en afkondiging
27/10/1999   Bekendmaking (40565-40592)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 21/4/1999, 22/4/1999
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 20/4/1999
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 29/4/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/6/1999 27/10/1999 , blz 40565-40592

Kruispuntbank van de wetgeving